Detale

Estetyka Doświadczeń™ dotyka wartości, zmysłów i emocji w kontekście tworzenia nowego produktu/usługi. Na ich podstawie powstaje konkretne działanie lub nastawienie do marki. Występuje na każdym styku produktu z Odbiorcą.
Pokazuje, że nie kupujemy tylko przedmiotów, stron, grafiki czy usług, ale całe doświadczenie, związane z zaspokojeniem potrzeb i wartości. Bo rzecz jest w idei, nie w przedmiocie.

Widzę i rozumiem

Infografika Produktowa™ to nowy sposób prezentacji produktów (m. in. w e-commerce), dzięki której przekaz jest bardziej zrozumiały przez odbiorcę i sprzedaż bardziej skuteczna. Opiera się o kontekst, wartości wizualne i emocje. Może być kontekstowa, funkcjonalna lub funkcjonalno-kontekstowa, w zależności od potrzeb i celu sprzedażowego. Różni się sposobem przedstawienia produktu.

Dobre doświadczenie jest tym, co przyciąga ludzi

Z bloga

Zacznij od ‚Dlaczego’!

Myślę sobie, że projektowanie zaczyna się wtedy, kiedy kończy się oczywistość. Kiedy trzeba wyrzucić to, co zbędne a znaleźć to, co ważne. To są drobne różnice, dlatego nie każda usługa czy produkt są udane. Dlaczego np. detale mają znaczenie? Bo porządkują, ale też,...

Czym jest Estetyka Doświadczeń?

Estetyka, w mojej definicji, to wewnętrzne spotkanie ze swoją wrażliwością poprzez wartości, jakie mamy w sobie, a nie opisanie czegoś. To filozofia doświadczania, która pociąga za sobą pytania o wartości na piękno, duchowość i emocje. Stąd dla każdego może znaczyć...

UX Design – dla kogo?

Praca User Experience Designera to cały wachlarz możliwości i kompetencji. To nie jest prawda, że UX projektuje tylko makiety i grafikę. UX to wszystko, co wpływa na interakcję użytkownika z danym produktem, od rozpoznania problemu, po wdrożenie nowych rozwiązań. To...