CZYM JEST ESTETYKA DOŚWIADCZEŃ?

 

ESTETYKA DOŚWIADCZEŃ to projektowanie produktu lub usługi, mocno osadzone w kierunku Odbiorcy. Dotyka wartości, zmysłów i emocji w kontekście tworzenia nowego produktu. Na ich podstawie powstaje konkretne działanie lub nastawienie do marki. Występuje na każdym styku produktu z Odbiorcą. To mój najnowszy projekt, w ramach którego badam motywacje i poziom zadowolenia konsumentów. Jednym z produktów w ramach ED jest INFOGRAFIKA PRODUKTOWA, sposób prezentacji produktów (m. in. w e-commerce), dzięki której sprzedaż produktów jest po pierwsze bardziej rozumiana przez odbiorcę, a po drugie bardziej skuteczna dla sprzedawcy. Opiera się o wartości.

 

Pokazuję, że nie kupujemy tylko przedmiotów, stron, grafiki czy usług, ale całe doświadczenie, związane z zaspokojeniem potrzeb i wartości. Uczę również podstaw i zasad projektowania oraz współpracy miedzy przedsiębiorcą a projektantem w oparciu o design.

Z bloga

Zacznij od ‚Dlaczego’!

Myślę sobie, że projektowanie zaczyna się wtedy, kiedy kończy się oczywistość. Kiedy trzeba wyrzucić to, co zbędne a znaleźć to, co ważne. To są drobne różnice, dlatego nie każda usługa czy produkt są udane. Dlaczego np. detale mają znaczenie? Bo porządkują, ale też,...

Czym jest Estetyka Doświadczeń?

Estetyka, w mojej definicji, to wewnętrzne spotkanie ze swoją wrażliwością poprzez wartości, jakie mamy w sobie, a nie opisanie czegoś. To filozofia doświadczania, która pociąga za sobą pytania o wartości na piękno, duchowość i emocje. Stąd dla każdego może znaczyć...

UX Design – dla kogo?

Praca User Experience Designera to cały wachlarz możliwości i kompetencji. To nie jest prawda, że UX projektuje tylko makiety i grafikę. UX to wszystko, co wpływa na interakcję użytkownika z danym produktem, od rozpoznania problemu, po wdrożenie nowych rozwiązań. To...