Zacznij od ‚Dlaczego’!

Zacznij od ‚Dlaczego’!

Myślę sobie, że projektowanie zaczyna się wtedy, kiedy kończy się oczywistość. Kiedy trzeba wyrzucić to, co zbędne a znaleźć to, co ważne. To są drobne różnice, dlatego nie każda usługa czy produkt są udane. Dlaczego np. detale mają znaczenie? Bo porządkują, ale też, często w usługach, dają wartość dodaną. I tym wygrywają najlepsi, bo wiedzą DLACZEGO coś robią.
(więcej…)

Czym jest Estetyka Doświadczeń?

Czym jest Estetyka Doświadczeń?

Estetyka, w mojej definicji, to wewnętrzne spotkanie ze swoją wrażliwością poprzez wartości, jakie mamy w sobie, a nie opisanie czegoś. To filozofia doświadczania, która pociąga za sobą pytania o wartości na piękno, duchowość i emocje. Stąd dla każdego może znaczyć coś innego. ESTETYKA DOŚWIADCZEŃ to projektowanie produktu lub usługi, mocno osadzone w kierunku Odbiorcy.
(więcej…)