Czym jest Estetyka Doświadczeń?

Czym jest Estetyka Doświadczeń?

Estetyka, w mojej definicji, to wewnętrzne spotkanie ze swoją wrażliwością poprzez wartości, jakie mamy w sobie, a nie opisanie czegoś. To filozofia doświadczania, która pociąga za sobą pytania o wartości na piękno, duchowość i emocje. Stąd dla każdego może znaczyć coś innego. ESTETYKA DOŚWIADCZEŃ to projektowanie produktu lub usługi, mocno osadzone w kierunku Odbiorcy.
(więcej…)

UX Design – dla kogo?

UX Design – dla kogo?

Praca User Experience Designera to cały wachlarz możliwości i kompetencji. To nie jest prawda, że UX projektuje tylko makiety i grafikę. UX to wszystko, co wpływa na interakcję użytkownika z danym produktem, od rozpoznania problemu, po wdrożenie nowych rozwiązań. To dziedzina, która dotyka aspektów psychologii, socjologii, estetyki, informatyki, znajomości nowych technologii oraz narzędzi do prototypowania.
(więcej…)